FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Katulad ng ibang mga pawnshop, ang Villarica po ba ay sumisingil din ng service charge?

Kahit pinapayagan po ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang mga pawnshop na maningil ng service charge, ang Villarica po ay hindi sumisingil ng service charge.

Paano kami makatitiyak o makasisiguro na protektado ang aming mga sangla?

Ang inyo pong mga sangla ay nakatago sa isang “burglar and fire proof safe” na nakapaloob sa konkretong vault na hindi kayang sirain ng basta-basta.

Kung hindi ko hawak ang aking papel de ahensya, malalaman ko ba kung kailan ko dapat tubusin o patubuan ang aking sangla?

Kung kayo po ay naglagay ng cellphone number or postal address sa inyong KYC form, makakatanggap po kayo ng notice thru text message o sulat bilang paalala na kailangan nyo ng patubuan o tubusin ang inyong sangla. Nakasaad din po sa aming reminder kung kailan masusubasta ang inyong sangla. Maaari din po kayong magpadala ng message sa Facebook page ng Villarica kung mayroon kayong katanungan.

Maari po bang mag-partial payment o hulugan ang aking sangla?

Maaari po. Mas mainam po kung ang hulog ay isasabay nyo sa date ng inyong pagpapatubo.

Ilang araw po ba ang palugit na ibinibigay nyo sa customer bago masubasta ang sangla?

Ang Villarica po ay nagbibigay ng 90 days grace period bago masubasta ang sangla.

Maari ko bang padagdagan ang aking sangla?

Maaari po hangga’t aabot sa halaga ng inyong alahas batay sa kasalukuyang gold rate.

Magkano puedeng isangla ang alahas na binili ko sa Villarica?

Hanggang kalahati po ng pagkakabili ang loan value ng alahas. Maisasangla po ito sa branch kung saan nyo binili. Dalhin lamang po ang inyong resibo.

May lay-away po ba kayo sa inyong Auctioned Jewelry for Sale?

Wala po kaming lay-away sa ngayon pero may mga buwan po na kami ay nagbibigay ng discount o may sale kaya’t bumisita po kayo ng madalas sa aming mga branch para matiempuhan nyo po ito.

Parehas lang ba ang rate ninyo sa dollar kahit na small bills lang?

Parehas lang po ang rate ng papalit kahit sa small bills maliban lamang kung lumagpas na sa 20 piraso ang $1. Ito po ay magkakaroon ng kabawasan na $0.25 sa rate.

Available ba ang bills payment o Bayad Center sa lahat ng Villarica Pawnshop branches?

Hindi po. May mga branches lang po na tumatanggap ng bills payment

Para malaman kung ang malapit na branch sa inyo ay tumatanggap ng bills payment o may Bayad Center facility, please check here.