CASH PADALA

Pinakamabilis na pagpapadala at pagtanggap ng pera saan man sa Pilipinas.

SENDING MONEY

(Magpapadala ng pera)

RECEIVING MONEY

(Tatanggap ng pera)